عبارات عشق

مشاعر الحب. ممکن است درمورد قدرت این عبارات چیزهایی شنیده باشید و به آن معتقد باشید یا نباشید

2022-12-08
    ابيض و اسود شباب
  1. ! // عيونك جنه
  2. عبارات عن الحب والعشق
  3. قلت بريق عينيها وجنون